Manuscrisele trimise spre publicare în Revista Română de Medicină Dentară sunt supuse revizuirii, iar protejarea identității recenzorilor prin a nu dezvălui numele lor autorilor asigură evaluarea obiectivă și nepărtinitoare a manuscrisului de către recenzori.

Recenzorii sunt sfătuiți să ia în considerare următoarele aspecte importante ale unui manuscris atunci când efectuează revizuirea.

1. Raportarea rezultatelor originale:

Rezultatele raportate în manuscris trebuie să fie lucrări originale și autentice ale autorilor. Acestea ar trebui să fie lipsite de orice plagiat, iar materialul nu ar fi trebuit publicat anterior. Studii care raportează unele rezultate reproduse, de exemplu un nou studiu clinic, pot fi, de asemenea, luate în considerare pentru publicare.

2. Experimente și analize:

Experimentele și alte analize trebuie să îndeplinească standardele tehnice recunoscute și trebuie descrise în mod sistematic. Cercetarea prezentată într-un manuscris ar trebui să faciliteze concluziile corecte din statistici. Metodele și experimentele, precum și reactivii trebuie documentate în detaliu.

3. Interpretarea rezultatelor:

Autorii ar trebui să prezinte și să interpreteze rezultatele și concluziile într-un mod adecvat și cuprinzător, explicând clar rezultatele și rezultatele studiului lor. Interpretarea incompletă a rezultatelor poate duce la respingerea manuscrisului.

4. Limba compoziției:

Manuscrisul trebuie să fie scris în română și  engleză într-un stil clar, direct și activ, fără erori gramaticale și alte inconsistențe lingvistice. Toate paginile trebuie numerotate secvențial, facilitând revizuirea și editarea manuscrisului. Autorii trebuie să se asigureca au efectuat corectarea erorilor gramaticale, științifice și tipografice înainte de a trimite versiunea revizuită a articolului pentru publicare.

Activitatea recenzorilor

Recenzorii sunt așteptați să ofere sfaturi cu privire la următoarele puncte în rapoartele lor de revizuire:

Manuscrisul este suficient de cuprinzător pentru a fi înțeles? Dacă nu, cum ar putea fi îmbunătățit?

Au fost furnizate dovezi adecvate pentru declarații?

Autorii au abordat concluziile anterioare în mod echitabil?

Lucrarea oferă suficiente detalii despre metodologia sa pentru a reproduce experimentele?

IMPORTANT

Recenzorii ar trebui să-și prezinte rapoartele în timp util, deoarece o revizuire promptă conduce la publicarea la timp a unui manuscris. Acest lucru este benefic nu numai pentru autori, dar și pentru comunitatea științifică.