Avantajul peer review constă în faptul că permite recenzorilor să critice lucrările fără a fi exercitată vreo influență de către autori. Dacă un recenzor știe că numele lui nu va fi vizibil pentru autor (sau pentru public), îi dă libertatea de a oferi o critică onestă – chiar și atunci când nu este favorabilă. Este cea mai frecventă formă de revizuire, iar Revista Română de Medicină Dentară o utilizează, în consultare cu membrii Comitetului redacțional și Consiliului editorial. Toate manuscrisele sunt evaluate rapid și decizia este luată de redactorul-șef al revistei pe baza tuturor comentariilor, care sunt apoi transmise autorului (autorilor).

Autorii care publică împreună in Revista Romana de Medicina Dentară își  păstrează drepturile de autor asupra operei lor.

Autorii au posibilitatea de a publica o gamă largă de articole in Revista Română de Medicină Dentară, comunicări scurte, articole de cercetare și revizuire, precum și suplimente, proceduri de conferință și studii de caz.

Autorii sunt responsabili pentru obținerea consimțământului pacientului pentru a dezvălui formulare pentru toți pacienții care pot fi recunoscuți în fotografii, videoclipuri sau alte informații care pot fi publicate în revistă, în lucrări derivate sau pe site-ul web al revistei.Formularul de consimțământ ar trebui să indice o utilizare specifică (publicarea în literatura medicală în format tipărit și online).

Dacă manuscrisul conține datele unei persoane, cum ar fi detalii personale, materiale audio-video etc, consimțământul ar trebui să fie obținut de la persoana respectivă. În cazul copiilor, consimțământul trebuie să fie obținut de la părinte sau tutorele legal.

Redactorii pot solicita autorilor să furnizeze documentația revizuirii oficiale și a recomandărilor de la comitetul de revizuire instituțional sau comitetul de etică responsabil de supravegherea studiului. Redactorii își rezervă dreptul de a respinge manuscrisele care nu respectă cerințele menționate mai sus. Autorul va fi considerat responsabil pentru declarații false sau neîndeplinirea cerințelor menționate mai sus.

Imagini neidentificabile: Imaginile anonime, care nu identifică direct sau indirect individul, cum ar fi prin orice semne sau text de identificare, nu necesită consimțământ formal, de exemplu, radiografii, imagini cu ultrasunete, diapozitive patologice sau imagini laparoscopice.

Contestații și reclamații:

Autorii care consideră că manuscrisul lor a fost respins din cauza unei neînțelegeri sau greșeli pot solicita o explicație pentru decizie. Apelurile trebuie să ofere argumente temeinice și dovezi convingătoare împotriva criticilor formulate în scrisoarea de respingere. O diferență de opinie cu privire la interesul, noutatea sau adecvarea manuscrisului pentru revistă nu va fi considerată ca o cale de atac.  Se va lua în considerare contestația, iar decizia luată ulterior de revistă va fi considerată definitivă. Acceptarea manuscrisului nu este garantată chiar dacă jurnalul este de acord să reexamineze manuscrisul, iar procesul de reconsiderare poate implica recenzori sau editori precedenți sau noi și revizuire de fond.

Autorii care doresc să facă o plângere trebuie să se adreseze redactorului șef al revistei. Reclamațiile pot fi trimise prin e-mail la redactorsef@rjd.ro