Investigațiile radiologice la pacientul copil

Conf. Dr. Porumb Anca

Departmentul de Medicină Dentară, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea

Rezumat

Utilizarea radiografiilor dentare este în zilele noastre indispensabilă pentru clinician. Indicația examinării radiologice trebuie să se bazeze pe examenul clinic al pacientului. Cele mai des utilizate radiografii în medicina dentară pediatrică sunt radiografia retroalveolară, radiografia bite-wing și ortopantomografia. Indicația de CBCT la pacientul copil trebuie să fie foarte bine justificată din punct de vedere profesional și puse în balanță beneficiile și riscurile expunerii la radiații.

Cuvinte-cheie: copil, radiografii dentare, radiații X

Introducere

Lucrarea de față se dorește a fi o trecere în revistă a tuturor tipurilor de radiografii dentare care se utilizează la pacientul copil. Tipurile de radiografii care se indică la copil nu coincid cu cele adresate pacientului adult. De asemenea, nici dozele nu coincid: una este doza recomandată la pacientul adult și cu totul alta este doza care se recomandă pacienților copii [1-6].

Material și metodă

Vor fi trecute în revistă mai multe tipuri de radiografii:

 • radiografia retroalveolară
 • radiografia bite-wing
 • ortopantomografia
 • radiografia ocluzală
 • cefalometria de profil
 • CBCT și care sunt indicațiile acesteia în cazul pacienților copii.

Rezultate și discuții

Radiografia dentara retroalveolară este cea mai veche incidentă radiologică stomatologică, dar încă frecvent utilizată și în prezent. Ea se realizeaza pe filme de ¾ cm și este considerată ca fiind incidenta capabilă să furnizeze cele mai numeroase și complete date despre dinți, crestele alveolare și formațiunile anatomice învecinate.

Bazată pe principiul izometriei și ortoradialității, ea oferă o imagine aproape de aceeași dimensiune cu cea reală.

Particularitatea radiografiei retroalveolare în pedodonție, având în vedere că ea se efectuează în cavități orale de dimensiuni mai reduse, la micii noștri pacienți, este ca ea se poate realiza și pe filme de 2/3 cm, mai ușor de acceptat de pacientul-copil.

Principala deficiență ce i se reprosează este aceea de a fi parcelară, fiind uneori necesară completarea ei cu alte radiografii.


Fig.1 – Radiografie retroalveolară

Radiografia bite-wing este o radiografie cu film intraoral, la care ambalajul prezintă din fabricație o aripioară din hirtie. Alte denumiri: radiografie cu film cu aripioaăa, radiografie interproximală.

Tehnica de lucru: filmul este aplicat retroalveolar și aripioara fixata între dinții antagoniști în planul de ocluzie. Timpul de expunere este ca pentru un film retroalveolar standard.

Aripioara nu este acoperită cu emulsie radiosensibilă, ea îndeplinind doar un rol mecanic, de susținere intraorală a dintelui !

Pe radiografia bite-wing se observă dinții antagoniști și o parte din parodonțiul aferent, mai exact se observă coroanele, coletul, jumătatea coronară a rădăcinii, jumătăți ocluzale ale septului alveolar aparținând ambelor arcade, pe același film, în cadrul aceleiași expuneri.

Radiografia bite-wing este indicată pentru evidențierea cariilor aproximale, a cariilor de colet mascate clinic de gingie sau de coroane de înveliș, evidențierea modificărilor patologice incipiente ale parodonțiului marginal.

Acest tip de radiografie nu este indicat când se dorește evidențierea apexului, de asemenea în parodontopatiile marginale cronice avansate, cu resorbție osoasă importantă, pentru că rebordul alveolar nu mai apare pe film.

Dezavantajul incidenței cu film bite-wing derivă din oferta informatională incompletă a imaginii !

Fig.2 – Radiografie bite-wing

Ortopantomografia oferă informații satisfacatoare privind:

 • Dinții temporari
 • Dinții permanenți; prezența sau absența mugurilor dentari
 • Evoluția erupției
 • Prezența sau absența spațiului de erupție
 • Formarea rădăcinii
 • Prezența dinților supranumerari

Ortopantomografia este uneori dificil de efectuat la copiii mici, datorită expunerii îndelungate. Cu toate acestea, ortopantomografiile sunt indicate la copii și au o mare valoare de diagnostic la copil.

Fig.3 – Ortopantomografie

Radiografia ocluzală utilizează filme de 5/8 cm. Direcția fascicolului de raze X poate fi cranio-caudală sau caudo-cranială. Direcția razei X caudo-cranială se indică în caz de litiază a glandelor salivare.

Direcția razei X cranio-caudală se folosește în caz de canini superiori incluși, uni sau bilateral. De asemenea, este utilizată după tratamentul cu disjunctorul, atunci când vrem să verificam radiologic deschiderea suturii medio-sagitale la copil.

Fig.4 – Radiografie ocluzală

Cefalometria de profil se folosește, alături de ortopantomografie, ca un prim set de investigații radiologice, indispensabil înaintea începerii unui tratament ortodontic cu aparat poliagregat fix.

Fig.5 – Cefalometrie de profil

Con beam computer tomograf ( CBCT) la pacientul copil se folosește rar, indicația trebuie să fie foarte bine justificată din punct de vedere profesional și puse în balanță beneficiile și riscurile expunerii la radiații.

CBCT are următoarele indicații la pacientul-copil:

 • în diagnosticul dinților supranumerari
 • în incluzia caninilor
 • în anomaliile de dezvoltare ale maxilarelor
 • în evaluarea spațiului aerian
 • în evaluarea ATM
Fig.6 – CBCT

Concluzii

Indicația examinării radiologice trebuie să se bazeze pe examenul clinic atent și amănunțit al pacientului.

Cele mai des utilizate radiografii în medicina dentara pediatrică sunt radiografia retroalveolară, radiografia bite-wing și ortopantomografia. De asemenea, mai pot fi utilizate și radiografia ocluzală, cefalometria de profil și CBCT .

Indicația de examinare radiologică la pacientul copil trebuie să fie foarte bine justificată din punct de vedere profesional și puse în balanță beneficiile și riscurile expunerii la radiații, iradiere care se sumează în cursul vieții și neputând nicio clipă uita că suntem în fața unor ființe aflate în plin proces de creștere și dezvoltare și totodată, atât de dragi nouă tuturor, copiii!

Bibliografie

 1. Anca Porumb. Diagnosticul clinic-radiologic în anomaliile dentare izolate.Editura Universității din Oradea, 2014
 2. Anca Porumb, Liana Todor, Ruxandra Matei, Gabriela Ciavoi, Camelia Dalai, Ioan Tig, Ramona Amina Popovici. The assessment of imagistic explorations in ortodontics. Medicine in Evolution 2015; XXI(3): 551-555.
 3. Anca Porumb, Ligia Vaida, Ioana Ignat Romanul, Anda Muntean, Bogdan Sink, Sergiu Tofan, Silviu Brad, Ovidiu Motoc, Ramona Amina Popovic.Clinical and radiological considerations in transpositions. Medicine in Evolution 2015; XXI(1): 164-168.
 4. Porumb Anca,Porumb C., Ratiu C. Importanţa examenului radiologic în stabilirea diagnosticului de anomalie dentară izolată. Clujul Medical 2006; LXXIX: 61-64.
 5. Floarea Fildan, Ioan Mihai Covalcic. Radiologie stomatologica-Noțiuni de fizică și tehnică radiologică.Editura Medicală Universitară Iuliu Hațieganu Cluj Napoca 1999: 131-179.
 6. Ademir Horia Stana, Otilia Lavinia Stana (Gag), Gheorghe Ciobanu, Anca Porumb, Calin Gheorghe Cioban, Ramona Amina Popovici, Alexandra Moga. Aplications of imaging Technologies in maxillary cyst assessment. Revista de Chimie București 2017; 5: 1130-1136.

Distribuiți acest articol:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

S-ar putea să vă intereseze și:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?