Apariții editoriale – Anomalii dentare de dezvoltare tip MIH

Pag.: 92-96

Dr. Aneta Munteanu

În peisajul actual al pedodonției românești, se remarcă apariția la editura Eurobit a cărții “Anomalii dentare de dezvoltare tip MIH”, autori Asist. Univ. Dr. Ioana-Andreea Stanciu și Prof. Dr. Rodica Luca, cadre didactice la Disciplina de Pedodonție din cadrul Facultății de Medicină Dentară, UMF “Carol Davila” București.

Concepută sub formă de monografie,  cartea aduce contribuții teoretice și practice într-un segment de patologie modern, dar încă neprezentat într-un mod unitar la noi în țară, răspunzând astfel preocupărilor și interesului actual al medicilor specialiști pedodonți și nu numai pentru patologia necarioasă a primului molar permanent, în mod special pentru anomaliile de structură ale acestuia.

În introducerea monografiei, într-un scurt istoric, se arată că începând cu anii 1970-1980, atenția practicienilor a fost îndreptată asupra unor anomalii de structură ale smalțului de tip hipomineralizare, localizate în principal pe primii molari permanenți, dar care pot interesa și alți dinți a căror mineralizare se desfășoară în aceeași perioadă, respectiv incisivii și caninii permanenți și molarul 2 temporar. Inițial, pentru aceste aspecte clinice s-au folosit o serie de termeni, printre care „idiophatic enamel hypomineralisation”,”hypomineralised first permanent molars”, ”cheese molars”. Ulterior s-a adoptat termenul “MIH“ (acronim de la termenul englezesc “molar-incisor hypomineralization”, adică “hipomineralizare molar-incisiv”), termen care definește o hipomineralizare de origine sistemică localizată pe unul până la toți cei patru molari  primi permanenți, asociată frecvent și cu hipomineralizare la nivelul  incisivilor (Weerheijm și col., 2001).  Din anul 2003, an în care în cadrul Conferinței Academiei Europene de Stomatologie Pediatrică (EAPD) de la Atena s-au stabilit și criteriile de diagnostic, termenul MIH se folosește pe scară largă pe plan internațional. Valorile prevalenței MIH raportate în literatura de specialitate variază larg pe glob, de la 0,48% în India la 44% în Australia.

Cartea este structurată în 8 capitole. Primul prezintă noțiuni generale de dezvoltare ale dinților și ale structurilor de suport, cu descrierea detaliată a amelogenezei, procesul a cărui perturbare conduce la apariția leziunilor tip MIH. Următoarele 4 capitole descriu pe larg factorii etiologici, mecanismul de producere, modificările histologice, biochimice și morfologice de la nivelul smalțului dinților cu MIH, precum și tabloul clinic, insistând asupra topografiei și severității leziunilor, dar și asupra diagnosticului diferențial. Capitolul 6 prezintă în detaliu abordarea terapeutică atât în cazul primului molar permanent, cât și a incisivilor permanenți. Astfel, sunt analizate de la simplu la complex toate metodele terapeutice de ultimă generație, cu prezentarea inclusiv a noului indice diagnostic și terapeutic MIH-TNI (Steffen și colab., 2017; Bekes 2020). În capitolul 7, ca urmare a aprofundării în literatura ultimilor ani a defectelor de hipomineralizare observate pe molarul 2 temporar, consecință a unor perturbări în perioada de formare a acestuia, se descriu și aceste defecte, care pot fi considerate predictori pentru anomaliile de tip MIH ale molarului 1 permanent. Ultimul capitol sintetizează implicațiile clinice și sociale ale MIH, cu accent pe influența asupra calității vieții.

Cartea aduce în prim plan o temă de mare actualitate, subiect central la toate congresele EAPD și IAPD începând din anul 2003 până în prezent. Lucrarea, elaborată pe baza unei bibliografii vaste și recente, reprezintă o sinteză de ultimă oră a literaturii de specialitate cu privire la MIH, pe care o completează și cu date referitoare la populația pediatrică din România. Autoarele subliniază necesitatea cunoașterii și a recunoașterii defectelor de tip MIH de către practicienii stomatologi, întrucât pe de o parte leziunile au numeroase implicații clinice de la hipersensibilitate și tulburări fizionomice la grefarea de leziuni carioase cu distrucții coronare întinse în suprafață și profunzime, iar pe de altă parte tratamentul reprezintă o provocare atât pentru medic, cât și pentru pacient, fiind necesare multiple reintervenții.

Având în vedere aceste considerente, dar și faptul că din punct de vedere al specialiștilor din întreaga lume “MIH devine din ce în ce mai mult o problemă de sănătate publică”, lucrarea “Anomalii dentare de dezvoltare tip MIH” reprezintă un ghid util în pregătirea teoretică și practică accesibil tuturor categoriilor de practicieni stomatologi, dar în special medicilor rezidenți și a studenților. Prin recomandările utile pentru practica pedodontică, dublate de o iconografie selectată din cazurile clinice personale, monografia poate constitui un material valoros pentru toți medicii interesați.

Șef de lucrări dr. Aneta Munteanu

Distribuiți acest articol:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

S-ar putea să vă intereseze și:

Faci un comentariu sau dai un răspuns?