Rezumatele lucrărilor prezentate la Congresul UPDATE 2022 Actualități în sfera dento-maxilară București, 18–20 februarie 2022

Pag.: 67-89

U.N.A.S.

Cuprins

Conceptul de intervenție minim invazivă în practica pedodontică

Prof.univ.dr. Rodica Luca, Facultatea de Medicină Dentară, UMF”Carol Davila”, București

La baza conceptului de terapie minim invazivă (MI) stau cunoștințele acumulate în ultimile decenii privind etiopatogenia cariei dentare și totodată îmbunătățirile aduse materialelor de obturație utilizate în practica zilnică. În esență, la baza acestui concept, adoptat în cadrul adunării generale a FDI de la Viena (2002), stă depistarea precoce a proceselor carioase, în vederea surprinderii acestora în stadiul de leziune necavitară (stadiul de “pată albă”) sau de leziune cavitară minimă care să poată beneficia de remineralizare prin metode preventive. Principiile care guvernează conceptul de MI sunt reprezentate de: modificarea florei orale, educarea pacientului, remineralizarea leziunilor necavitare în smalț și dentină, intervențiile operative minime în leziunile cavitare, repararea și nu înlocuirea obturațiilor defectuoase. Aceste principii se aplică în mod nuanțat în funcție de riscul la carie și de supravegherea activă a pacientului pentru stabilirea riscului individual de progresie a cariei. Intervenții MI pot fi considerate și unele metode biologice (ex. îndepărtarea selectivă a dentinei cariate, tehnica stepwise, tehnica ART, tehnica Hall) care sunt recomandate în tratamentul cariei profunde la dinții cu vitalitatea păstrată și fără semne de inflamație pulpară ireversibilă.”

Cuvinte-cheie: terapie minim invazivă, detectare precoce, carie, pedodonție

Tendințe actuale în tratamentul cariei simple a dinților temporari

Dr. Andreea Maria Nistor, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, București

Îngrijirea stomatologică pentru pacienții pediatrici este importantă de la o vârstă fragedă, întrucât majoritatea copiilor sunt expuși riscului de a dezvolta carii dentare, majoritatea leziunilor avansând rapid, determinând complicații, cu apariția simptomatologiei dureroase care afectează starea generală. Diminuarea disconfortului pe parcursul ședințelor de tratament este importantă pentru a oferi îngrijiri medicale eficiente și a crea o relație medic-pacient bazată pe încredere. Atitudinea terapeutică în cazul cariei simple a dinților temporari poate varia, în deosebi dacă leziunile carioase sunt cavitare și profunde. Scopul stomatologiei pediatrice este de a obține din partea pacienților o atitudine pozitivă față de îngrijirea dentară și utilizarea unei abordări minim invazive ori de câte ori tabloul clinic o permite. În ultimii ani, ghidurile internaționale și studiile recente au sugerat că abordări mai conservatoare, cum ar fi tehnica Hall, coafajul indirect sau tehnica excavațiilor succesive, pot fi utilizate pentru a menține vitalitatea pulpei și pentru a spori confortul pacienților copii. Cele mai bune tehnici conservatoare și materiale dentare nu au fost încă stabilite, fiind necesară o personalizare a planului de tratament în funcție de situația clinică și de gradul de cooperare.

Cuvinte cheie: pedodonție, carii dentare, dinți temporari, tratament conservator, tehnica Hall, coafaj

Managementul actual al fracturilor nepenetrante la adolescent

Dr. Roxana Kolanovschi, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, București

Înțelegerea traumatismelor dentare și a materialelor utilizate în stomatologia pediatrică poate aduce o nouă perspectiva a diagnosticului dar și a unei abordări minim invazive în tratarea traumatismelor incisivilor superiori prin proceduri care au ca scop îmbunătățirea procesului natural de vindecare a țesuturilor dure, a pulpei, ligamentului parodontal și osului alveolar, evitând astfel restaurările invazive, pulpectomia sau extracția.

Întrebarea care se pune în fața unui astfel de caz este: ce tip de restaurare alegem? Compozit vs. Ceramică!

Tratamentul fracturilor nepenetrante a incisivilor permanenți tineri prin restaurări de compozit poate fi o opțiune conservatoare, rapidă, cu cost scăzut și mai ușor de acceptat de către copil, dar care are câteva variabile care pot afecta longevitatea acestui tip de restaurare ce țin de prognosticul general, expunerea pulpei, amplitudinea și dimensiunea restaurării, vârsta și ocluzia pacientului, precum și șansele unei accidentări ulterioare.

Cuvinte cheie: compozite, fracturi dentare, minim invaziv

Noțiuni actualizate în tratamentul fracturilor coronare penetrante ale dinților permanenți

Dr. Alin Constantin, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, București

Traumatismele dento-parodontale sunt cele mai des întâlnite evenimente din sfera stomatologică, conform statisticilor mondiale actualizate. Impactul unor astfel de evenimente are consecințe asupra integrității fizice, psihice și sociale a pacientului implicat. Ceea ce merită precizat este faptul că traumatismele dento-parodontale sunt evidente clinic și fac parte din categoria traumatismelor cranio-faciale cu toate implicațiile ce revin acestora. În funcție de gravitatea lor, acestea pot fi abordate în mediul spitalicesc( accidente majore) de către personalul medical autorizat sau în cabinetul stomatologic( traumatisme moderate sau ușoare) de către medicul stomatolog.

Dintre toate tipurile de fracturi coronare, fracturile coronare penetrante ale dinților permanenți reprezintă 5-8% din totalul acestora. Fracturile coronare penetrante se mai numesc și fracturi cu interesare pulpară sau fracturi complicate, din cauza liniei de fractură care interesează smalțul și dentina și întrerupe continuitatea camerei pulpare. Scopul tratamentului în fracturile coronare complicate este acela de menținere a vitalității pulpei dentare prin conservarea pulpei dentare neinflamate

Cuvinte cheie: fracturi penetrante

Managementul fracturii corono-radiculare complicate folosind metoda rotației la 180 grade

Dr. Ana Armășoiu, Facultatea de Medicină dentară, UMF „Carol Davila”, București

În rândul copiilor și adolescenților, traumatismele de la nivelul incisivilor superiori sunt des întâlnite. În cazul fracturilor corono-radiculare, linia fracturii se întinde subcrestal, implicând smalțul, dentina și cementul. Prognosticul în cazul fracturilor corono-radiculare este adesea scăzut, ajungându-se astfel la extracția dintelui. Fiind vorba de incisivii frontali superiori, un rol extrem de important îl joacă aspectul estetic, astfel că alegerea tratamentului poate fi dificilă. O metodă de tratament a fracturilor corono-radiculare este replantarea ce constă în extracția dintelui și plasarea acestuia într-o poziție mai coronară. O modificare a acestei tehnici implică rotația la 180 de grade, având ca avantaj o mai bună reabilitare și o mai bună recuperare a spațiului biologic.

Cuvinte cheie: fractura corono-radiculară, pacienți tineri, extruzie ortodontică, replantare.

Aspecte privind educația pentru sănătate orală în comunități

Conf. Dr. Ruxandra Sfeatcu, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, Bucureşti

Educația pentru sănătate orală este o parte importantă a programelor de promovare a sănătății, dar și în practica de zi cu zi în cabinetul de medicină dentară, ce are ca scop să facă individul/pacientul să controleze eficient determinanții sănătății. Orice proces educativ implică comunicare și se bazează pe învățarea deliberată ce are ca scop modificarea comportamentelor – favorizarea celor sanogene și reducerea celor nesanogene – pentru a obține anumite obiective bine stabilite. În demersul de educare se impune formarea medicilor stomatologi și a altor educatori, care la rândul lor vor disemina informația medicală în rândul pacienților și publicului larg, care adecvat informați, conștientizați și motivați vor deveni mai preocupați de prevenție și un stil de viață sănătos. Sunt prezentate exemplificări în ceea ce privește evaluarea nivelului de cunoștințe și comportamente față de sănătatea orală, precum rezultatele aplicării lecțiilor de educație experiențială în grupuri.

Cuvinte cheie: educație pentru sănătate orală, stomatologie comunitară

Tendințe legate de igiena orală, tipare de alimentație și alte caracteristici individuale și de grup la școlarii de ciclu primar

Șef lucr. Dr. Dan Cristian Ionel, Dr. Anca Mantu, Facultatea de Medicină și Farmacie, Departamentul de Medicină Dentară, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Introducere: Igienă orală, tiparele de alimentație echilibrate sunt caracteristici fundamentale în asigurarea unei dezvoltări armonioase a dentiției copiilor cu absența afectărilor patologice și asigurarea dezvoltării per total a întregului organism.

Material și metodă: S-a realizat un studiu cross-secțional al chestionarelor pe un grup de 72 de copii de ciclu primar, cu vârsta medie de 8,55 ± 1,01ani, ce s-au prezentat în cadrul unui cabinet de stomatologie școlară din municipiul Galați. Analiza și prelucrarea datelor s-a realizat cu ajutorul programului SPSS 24.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois, p<0,05).

Rezultate: Distribuție pe sexe a fost aproximativ echilibrată (52,8% fete). În privința mijloacelor de igienă orală, copii au menționat: 2-3 periaje/zi (45,8%, respectiv 43,1%); 63,9% utilizează pastă de dinți cu fluor. În ceea ce privesc obiceiurile alimentare următoarele au putut fi observate: fructe consumate 2-3x/zi pentru 52,8% din copii, lactate în 49,3% din cazuri 1x/zi; băuturi acidulate rar (51,4%), dulciuri 1x/zi (36,1%). 73,6% din copii nu au teamă față de vizita la medicul stomatolog.

Concluzii: Tiparele de alimentație relevate sunt încurajatoare și în concordanță cu recomandările la nivel global pentru asigurarea unei bune sănătăți orale și generale la copil. De asemenea răspunsurile au indicat un grad mare de încredere și o atitudine deschisă privind vizita la medicul stomatolog.

Cuvinte cheie: alimentație sănătoasă, igienă orală

Corelarea factorilor legați de psihologia copilului și a celor maternali și contribuția lor la apariția cariilor precoce din copilărie

Dr. Dan Alexandru, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, București

Lucrarea de față își propune să dezvolte corelațiile care se pot întrepătrunde între factorii legați de psihologia copilului și cei maternali, factori care pot contribui la apariția cariilor precoce în copilărie. Deși căile generale care leagă mediul social extern și copilul, în corelație cu factorii de risc ai cariei timpurii din copilărie (ECC), au fost identificate anterior, nu se poate spune că au fost dezvoltate foarte multe studii și în ceea ce privește psihologia maternală, ale căror legături cu caria precoce nu sunt încă bine cunoscute.

Scopul acestei lucrări este de a propune un model conceptual unificator care să lege laolaltă factorii sociali generali de cei de mediu, de factorii maternali și de cei legați de psihologia copilului care sunt frecvent asociați cu ECC. Modelul conceptual propus oferă un cadru care conectează factorii de mediere sociali, psihologici și comportamentali implicați în apariția ECC. Acesta demonstrează că cele mai bune căi cauzale implicate sunt explorate cel mai bine folosind o combinație de cercetare calitativă, bazată mai ales pe o explorare psiho-sociologică intensă.

Cuvinte cheie: psihologia copilului, caria precoce din copilărie, factori maternali

Cum să creezi un clincheck predictibil în tratamentul incongruenței dento-alveolare cu înghesuire

Dr. Elvira Pătroi, Practică privată, DP Dental

Orice pacient își dorește astăzi un tratament ortodontic rapid, eficient și confortabil, iar daca se poate lipsit de durere. Dezvoltarea continuă a tehnologiei digitale vine în ajutorul medicilor ortodonți pentru a satisface aceste dorințe ale pacienților.

Prezentarea de față descrie elementele cheie pentru evaluarea unui clincheck predictibil în urma căruia să nu existe necesitatea finisărilor sau, daca acestea există, să se realizeze cu cât mai puține allignere adiționale. Noțiunile teoretice sunt exemplificate prin intermediul unui caz clinic.

Cuvinte cheie: aligner, ortodonție digitală, clincheck, incongruență dentoalveolară cu înghesuire

Resorbția cervicală invazivă-puncte cheie de diagnostic și tratament

Dr. Milan Uzelac, Private practice – Implant & care, Belgrade, Serbia

Resorbția cervicală invazivă a rădăcinii este una dintre cele mai complexe probleme endodontice datorită posibilei poziții, anatomiei complexe și eventualului debut la unul sau mai mulți dinți. Disponibilitatea în viața reală și utilizarea zilnică a Cone beam CT facilitează diagnosticarea și reprezintă un instrument neprețuit și necesar pentru detectarea și planificarea tratamentului. Dezvoltarea materialelor biocompatibile pentru restaurarea defectelor de resorbție și implementarea instrumentelor vizuale în tratamentul practic standard îmbunătățește substanțial prognosticul tratamentului. Prezenta prelegere pune în evidență moduri de gândire necesare pentru diagnostic, planificarea tratamentului în diferite scenarii anatomice, selecția materialelor și parametrii de pronostic.

Cuvinte cheie: resorbție cervicală, cone beam CT

Prezentare de caz – replantarea intenționată a unui molar 2 mandibular

Şef lucr. Dr. Ștefan Manea, Facultatea de Medicină Dentară, Univ. „Titu Maiorescu”, București

Rezolvarea cu succes a problemelor endodontice necesită cunoștințe temeinice referitoare la diagnostic și mijloacele de tratament în afecțiunile mai puțin întâlnite.

Replantarea intenționată reprezintă operațiunea de reinserție a dintelui în alveolă, după ce acesta a fost extras cu scopul de a efectua rezecție și obturație retrogradă sau pentru a repara un defect în afara cavității bucale.

Replantarea intenționată este recomandată ca o ultimă soluție de a încerca păstrarea dintelui pe arcadă.

Noutățile din domeniu referitoare la materiale, instrumentar și aparatură (computer tomograf, microscop operator dentar, materiale bioceramice) pot aduce un plus în tratarea acestor cazuri.

Când este corect planificată și executată, replantarea intenționată are rată mare de succes și oferă pacientului posibilitatea să își folosească dintele în continuare.

În prezentare va fi descris un caz al unui molar doi mandibular: diagnostic, tratament, monitorizare.

Cuvinte cheie: tratament endodontic, computer tomograf, microscop operator dentar, replantare

Profilul de emergență cervicală în reabilitările protetice cu suport implantar.

Dr. Bogdan Liviu Mirodot, Teodora Ioana Carlaonț, Practică privată

Principala plângere a pacienților cu restaurări protetice cu suport implantar se referă la retenția alimentelor în special pe fața vestibulară a joncțiunii mucozale.

Un avantaj demn de luat în considerare atunci când folosim bonturi de vindecare personalizate este că poate fi îndepărtat și în stadii precoce (oricând în primele 45 de zile postoperator) fără frica cuplului invers (reverse torque), care ar determina compromiterea osteointegrării.

Vindecarea osoasă și a țesuturilor moi prin folosirea bonturilor de cicatrizare personalizate determină formarea simultană a fibrelor de colagen, a vaselor de sânge și a epiteliului ceea ce va crea un profil de emergență cervicală care să imite modelul natural în cel mai fidel mod posibil.

Cuvinte cheie: profil de emergenţă cervicală

Tehnologii digitale – de la diagnostic și proiect la alegerea materialelor restaurative

Conf. Dr. Lucian Toma Ciocan, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila”, București

Această conferință prezintă, pe un caz clinic, avantajele tehnologiilor digitale în tratamentul cazurilor clinice complexe. Plecând de la colectarea datelor necesare diagnosticului multidisciplinar și proiectul protetic, până la alegerea noilor materiale de restaurare protetică, tehnologiile digitale și materialele procesate digital au o continuă dezvoltare pentru a satisface necesitățile unui tratament clinic pe termen lung. În prelegere vor fi evidențiate noi elemente în dezvoltarea protocoalelor de design digital al zâmbetului, verificarea digitală a culorii în laborator, eficiența amprentelor optice și a modelării virtuale a restaurărilor, avansarea în domeniul materialelor procesate prin tehnologie digitală CAD-CAM și influența acestora asupra rezultatului clinic.

Cuvinte cheie: tehnologii digitale, proiect digital, materiale CAD-CAM

Aspecte practice în reabilitarea zonei dentare anterioare

Prof. Dr. Monica Silvia Tatarciuc, Șef lucr. Dr. Ionut Alexandru Luchian, Conf. Dr. Diana Antonela Diaconu-Popa, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Gr. T. Popa”, Iași

Reabilitarea arcadelor frontale este o provocare pentru orice practician din domeniul medicinii dentare. Variantele terapeutice moderne vizează soluțiile estetice și funcționale, cele mai utilizate aplicații protetice fiind reprezentate de restaurările CAD-CAM, punțile integral ceramice, fațetele dentare și suprastructurile aplicate pe suport implantar.

Obiectivele principale sunt reprezentate de: restaurarea morfologiei individuale, refacerea pantelor de ghidaj anterior, a relațiilor interarcadice, folosind un algoritm de lucru minim invaziv și materiale biocompatibile.

Cuvinte cheie: CAD-CAM, Smile Design, Sisteme integral ceramice

Fațete integral ceramice: alb natural sau artificial?

Conf. Dr. Dan Pătroi, Facultatea de Medicină Dentară, Univ. „Titu Maiorescu”, București

Dorința de a avea un zâmbet frumos, estetic este astăzi o modă așa cum revoluția esteticii dentare este un fapt bine cunoscut. Odată cu această modă au apărut multiple oportunități pentru fiecare medic dentist care își dorește să învețe principiile de design ale unui zâmbet. Astăzi refacerea unui zâmbet natural nu o mai realizam prin încercări și ghicitori, prin greșeli si corecții ci pe baza unor principii compatibile cu rezultate predictibile ce asigura atât confortul și funcționalitatea pacientului cât și stabilitatea în timp a restaurărilor protetice.

Pentru fiecare dinte avem astăzi criterii clare în ceea ce privește poziția, conturul, înclinarea dar și culoarea lui astfel încât pentru fiecare zâmbet restaurat putem realiza o prefigurare a rezultatului final în conformitate cu criteriile estetice și cu dorințele pacientului.

Cuvinte cheie: fațete integral ceramice, prep, no-prep, amprenta într-un singur timp, wax-up, mock-up, cimentare adezivă, IPS e.max Press, ingot, fațete provizorii, cimentare provizorie

Sisteme adezive folosite în realizarea restaurărilor directe cu rășini compozite

Şef lucr. Dr. Iulian Costin Lupu, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi

Succesul restaurărilor adezive depinde în mare măsură de calitatea adeziunii rășinilor compozite la substructurile organice, pe lângă calitatea materialelor folosite și a modul în care realizăm restaurarea structurii dentare. Acest aspect se reflectă în primul rând în alegerea corectă a tipului de sistem adeziv. Într-o perioadă în care practicienii sunt asaltați de numărul crescut al ofertelor producătorilor de materiale dentare, înțelegerea calităților relevante ale sistemelor adezive este foarte importantă. Pe piață de specialitate au apărut alternative ca adezivi de generația 8 sau 9, universali ceea ce a complicat alegerea pe care clinicianul trebuie să o facă. Obținerea unui strat hibrid adeziv de calitate depinde și de aspecte în egală măsură. Factori determinanți ce influențează calitatea adeziunii sunt reprezentanți de modul în care abordăm prepararea minim invazivă a substratul organic, respectarea unui protocol predictibil în tratarea plăgii dentinare, înțelegerea influenței oxigenului asupra polimerizării stratului de adeziv, obținere unei grosimii minime necesare realizării stratului hibrid.

Cuvinte cheie: sisteme adezive, restaurări directe, rășini compozite

Posibilități de reabilitare orală complexă

Prof. Dr. Norina Consuela Forna, Șef lucr. Dr. Doriana Agop Forna, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Gr. T. Popa”, Iași

Reabilitarea orală complexă implică reconstrucția arcadelor maxilare și mandibulare la pacienți cu edentație parțială întinsă prin tehnici de reconstrucție a suportului muco-osos, reabilitare implanto-protetică sau protezare amovibilă. Aceste tehnici vor implica colaborări multidisciplinare (specialiști în protetică, chirurgie orală, endodonție, parodontologie, ortodonție) pentru a obține cele mai bune rezultate funcționale și estetice posibile. Procedurile chirurgicale pro-protetice și pro-implantare trebuie ajustate la condițiile biologice individuale pentru a optimiza regenerarea osoasă. Tehnicile de reconstrucție sunt următoarele: augmentarea alveolară; sinus lifting asociat cu tehnici de adiție osoasă; apoziție de grefă osoasă; tehnici chirurgicale de expansiune osoasă. Tehnicile de regenerare osoasă ghidată (GBR) sunt recomandate în resorbțiile osoase alveolare severe implicând augmentarea osoasă cu diferite categorii de materiale de grefe osoase asociate cu membrane osoase. Biomaterialele utilizate în tehnicile de adiție includ os autogen, materiale alogene, xenogrefe și materiale de adiție sintetice. Tehnici asistate digital (aplicații software de planificare virtuală a etapei pro-implantare și implantare, amprentarea optică, printarea 3D, tehnici CAD-CAM), recent introduse în reabilitarea orală complexă, sunt utile în ceea ce privește îmbunătățirea și reducerea duratei protocoalelor clinice și de laborator, creșterea acurateței și a confortului pacientului.

Cuvinte cheie: reabilitare orală

Tratamentul edentației totale: comparație între adaptarea marginală a scheletelor unice înșurubate în implanturi multiple fabricate cu secvențe de lucru analoage și cele fabricate cu secvențe de lucru analog-digitale

*Dr. Radu Baston, **Dr. Mihaela Gașpar, ***Dr. Ioana Neagu, *Practică privată, Peltecu Medical SRL, ** Practică privată, Clinica de zâmbete Confident, *** Practică privată, Bio Etic Medical Dent

Scopul acestei conferințe este să stabilească dacă există o diferență între adaptarea marginală a scheletelor unice înșurubate în implanturi multiple care sunt fabricate cu o secvență de lucru analoagă față de scheletele fabricate cu o secvență analog-digitală

Materiale: 29 schelete

Metoda: între ianuarie 2004 și ianuarie 2021 am inserat 140 de implanturi care au fost încărcate cu 29 de suprastructuri fixe înșurubate. La 24 (83%) am folosit secvențe de lucru analoage și la celelalte 5 (17%) secvențe de lucru analog-digitale. La fiecare caz am fotografiat din poziții standardizate fiecare interfață implant-suprastructură și am făcut radiografii panoramice sau periapicale la faza de probă a scheletului. Informația a fost stocată în fișiere PPT individuale și analizată adaptarea marginală pasivă.

Rezultate: analiza retrospectivă a identificat 7 (30%.) suprastructuri cu neadaptare marginală moderată și 2 (8%) suprastructuri cu câte o interfață deschisă atunci când am folosit secvențe de lucru analoage. Nici o suprastrctură fabricată cu o secvență de lucru analog-digitală nu a prezentat neadaptări.

Discuții: problemele de adaptare marginală variază de la minore la majore și pot compromite rata de supraviețuire a protezei. Principala deficiență a acestei statistici este numărul mic de cazuri cu secvență de lucru analog-digitală și aprecierea aproximativă a adaptării marginale.

Concluzie: renunțarea la secvențele de lucru analoage pare să aducă o îmbunătățire a adaptării marginale pentru suprastucturile unice înșurubate în implanturi multiple.

Cuvinte cheie: edentație totală, adaptare marginală, suprastructură înșurubată în implanturi, flux de lucru digital, flux de lucru analog-digital

Despre cerințele deontologice în stomatologie

Prof. Dr. Radu Septimiu Câmpian, Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Codul deontologic al medicilor stomatologi este actualizat și a intrat în vigoare la începutul acestui an. Valorile morale tradiționale sunt păstrate dar găsim și abordări noi. Impactul dezvoltării economice, a schimbărilor sociale și profesionale precum și tehnologizarea sub multiple aspecte au adus nevoi de reglementări actualizate. Înțelegerea nevoilor de reglementare a deontologiei profesionale în context contemporan este deficitară la acest moment. Folosirea momentului actualizării codului deontologic în scopuri propagandistice este în sine o deviere de la valorile fundamentale deontologice. Insubordonarea interesului personal față de interesul general profesional este dictată de evoluția pieței de servicii stomatologice. Comunicarea în mediul online este parte a comportamentului nostru și este supusă unor reglementări generale și specifice.

Cuvinte cheie: etică, deontologie, stomatologie

Mijloace moderne de diagnostic și tratament în endodonție

Şef lucr. Dr. Ștefan Manea, Facultatea de Medicină Dentară, Univ. „Titu Maiorescu”, București

Prezentarea se va axa pe mijloacele de diagnostic și tratament folosite pentru un tratament endodontic de succes. Vor fi prezentate aparatele, instrumentele și materialele folosite.

Din cauza lipsei de studii nu este posibil să se determine care metode de diagnosticare pot dezvălui dacă o pulpă vitală, dar vătămată, poate fi menținută sau dacă aceasta trebuie îndepărtată și înlocuită cu o obturație de canal.

Efectele diferitelor metode utilizate pentru instrumentarea, dezinfecția și obturarea rădăcinilor asociate cu terapia canalelor radiculare sunt insuficient investigate.

Există mari variații în strategiile de tratament și în alegerea materialelor în rândul practicienilor.

Există o necesitate de a realiza studii privitoare la terapia canalelor radiculare, care să stabilească modul în care dinții pot fi conservați pe termen lung, fără riscul reapariției simptomelor, inflamației periradiculare sau fracturii dentare.

Există necesitatea realizării unui registru cu indicatori de calitate care să fie aplicați în evaluările ulterioare ale tratamentelor pulpare sau de canal.

Cuvinte cheie: diagnostic, tratament endodontic

Noțiuni de bază de ergonomie în cabinetul dentar

Dr. Sergiu Gabriel Nicola, Practică privată, Endodonție.Ro

În aceasta prezentare voi discuta aspecte de baza ale ergonomiei în cabinetul dentar, de la tipurile de mișcări, cum facem un design ergonomic al unui cabinet dentar nou, cum putem îmbunătăți lucrul la 4/6 mâini.

Cuvinte cheie: ergonomie, bază, cabinet dentar

Endodonția- harta secretă a dinților

Șef lucr. Dr. Dan-Cristian Ionel, Facultatea de Medicină și Farmacie, Departamentul de Medicină Dentară, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

Endodonția, o poveste veche de peste 3 secole, cu suișuri și coborâșuri, cu tratamente viabile dar și perioade în care afectările patologice pulpare erau considerate rădăcina oricărui rău/îmbolnăviri în organism (teoriile lui Hunter et co.) dar cu un final fericit în zilele noastre manifestat prin rate predictibile de succes de peste 95% ale tratamentelor endodontice actuale. Importanța unei bune izolări pe parcursul tratamentului (sistemul de Digă- standard legal AAE de peste 22 ani), precum și irigarea din abundență pe întreg traiectul tridimensional al spațiului endodontic și instrumentarea mecanică rotativă cu sisteme din ce în ce mai eficiente în interesarea multiplă a suprafețelor interne radiculare au fost factorii decisivi în privința acestui aspect. De asemenea aspectele particulare de ergonomie de lucru și organizare a cabinetului de micro-endodonție nu trebuie deloc neglijate prin prisma posturilor repetitive, menținute pe perioade lungi de timp cu risc de afectare musculo-scheletală considerabil. Ultima parte a prezentei conferințe va trece în revistă un protocol de lucru actual, da capo al fine, pentru molarii cu morfologie endodontică complexă, precum și evaluarea rezultatelor imediate și la finalul perioadei necesare pentru vindecarea osoasă a leziunilor periapicale adiacente.

Cuvinte cheie: endodonție, ergonomie, protocol endodontic intraoperator

Fracturile verticale radiculare – perspectivă endodontică

Dr. Roberto Cristian Cristescu, Practică privată, ENDO EN ZO – Amsterdam

Din păcate fracturile verticale radiculare încă sunt un diagnostic dificil de realizat în practica curentă stomatologică. Limitările țin de dimensiunea lor și poziția în dinte. În ciuda acestor dificultăți, în ultimele decenii clinicienii reușesc prin diferite teste clinice, inspecție folosind aparate cu magnificație (gen microscop dentar) sau mai recent tehnologie radiologică CBCT să ajungă mai aproape de confirmarea acestui diagnostic. Un corect diagnostic al fracturilor verticale radiculare este extraordinar de important prin prisma faptului că se evită astfel tratamente și retratamente endodontice care ar fi sortite eșecului și care pe lângă dezamăgirea adusă pacientului și clinicianului ar însemna și costuri mari financiare și de timp pentru ambele părți.

Cuvinte cheie: fracturi radiculare verticale, endodonție, diagnostic

Albirea intracoronară a dinților non-vitali

Dr. Miguel Vasco Seruca Marques, Practică privată, Olanda

Scopul acestei prezentări este de a revizui reglementările europene actuale privind substanțele de albire și de a prezenta pas cu pas o tehnică de albire intracoronară. Procedura de albire intracoronară este o tehnica de tratament a decolorării intrinseci a dinților și este un tratament cu risc relativ scăzut. Este utilizat pe scară largă pe dinții non-vitali decolorați, deoarece este eficient și relativ simplu. Cu toate acestea, trebuie avut grijă să se prevină complicațiile. Dinții au fost tratați endodontic sub izolare cu folie de digă și s-a folosit un compozit fluid ca și material de izolare. Un amestec de perborat de sodiu și apă a fost plasat în camera pulpară și sigilat cu compozit fluid. Pacienții au fost evaluați la două săptămâni, iar procedura a fost repetată, după caz, până când nuanța dorită a fost atinsă. Un plan de tratament bine conceput este cheia pentru un rezultat final de succes și pe termen lung

Cuvinte cheie: albire internă; perborat de sodiu

Distribuiți acest articol:

S-ar putea să vă intereseze și: